MALAYSIAN GHOST RESEARCH IN EDUCATION

Terakhir Dikemaskini

24 January 2014 02:22:23 pmMisi

Misi utama Malaysian Ghost Research In Education adalah menyediakan satu pusat rujukan Geografi secara online dan percuma untuk semua peringkat dalam usaha memartabatkan Pendidikan Geografi sebagai satu mata pelajaran penting dalam pembangunan negara. Untuk menjayakan misi ini maka sudut pendidikan di dalam laman ini akan menyediakan pelbagai bahan pembelajaran dari semasa ke semasa.


Ruangan Pendidikan

Malaysian Ghost Research in Education adalah sebahagian daripada bahan pembelajaran dan juga bahan penyelidikan yang dijalankan melalui projek-projek kajian Geografi yang akan diadakan dari semasa ke semasa di samping bahan-bahan rujukan lain yang berkaitan dengan pendidikan dalam pelbagai bidang termasuklah kesusasteraan, ICT dan Geografi.


Translation Service

Now you can read our website in your own language. Please choose your own language and the translation service do the rest for you.


Selamat Datang.

February 05th, 2012 by Augustine Towonsing

PERHATIAN: Semua tulisan ilmiah ini dilindungi dengan kata laluan. Kini pengguna boleh menggunakan semua hasil penyelidikan ilmiah ini secara percuma tanpa perlu mendaftar. Walau bagaimanapun, sokongan anda sangat diharapkan supaya [ menandatangani buku pengunjung ] yang terdapat di dalam laman ini sebagai sokongan anda kepada usaha laman ini ke arah perkongsian percuma. Harap permintaan ini tidak berat kepada anda.

Sila ambil perhatian!

Dokumen yang terdapat dalam laman ini tidak boleh diupload di mana-mana tapak dalam internet tanpa kebenaran daripada pemilik asal secara bertulis.

Kata laluan untuk membuka laman bahan kajian ini ialah : A14081969


Research J101 - Teknik-teknik berfikir.

January 05th, 2009 by Augustine Towonsing

Tajuk Kajian: Jenis-jenis pemikiran dan penyelesaian masalah.

Dalam kehidupan seharian memang terdapat pelbagai masalah yang kita hadapi dan masalah ini pula perlu diatasi dengan apa cara sekalipun. Tetapi, dalam penyelesaian masalah ini pula terdapat pelbagai stail. Sama ada disedari atau tidak kita telah menggunakan teknik berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dalam pada itu, penulis juga mempunyai pelbagai masalah dan dalam tugasan ini penulis akan mengetengahkan salah satu permasalahan yang nyata yang memerlukan keputusan dan pertimbangan. Untuk itu, sudah tentulah teknik berfikir perlu diambil kira dalam penyelesaian terbaik.

Tarikh Penyelidikan: 16/11/2001.