Terakhir Dikemaskini Pada

15 March 2023 08:17:03 PMHIT COUNTERLatihan KSSM Geografi Tingkatan 1

15 March 2023 08:17:03 PM by Augustine Towonsing

Berikut adalah  pautan Latihan Online untuk Geografi KSSM Tingkatan 1. Pautan kuiz akan membawa anda terus pada soalan kuiz. Sebaik sahaja anda telah menjawab soalan kuiz, anda boleh download sijil menerusi pautan sijil.

Latihan Geografi Tingkatan 1

Bab 1:Arah

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
1.1 Arah Mata Angin TOPIK 1.1 FS TOPIK 1.1
1.2 Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Matahari TOPIK 1.2 FS TOPIK 1.2
1.3 Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Kompas TOPIK 1.3 FS TOPIK 1.3
1.4 Bearing Sudutan TOPIK 1.4 FS TOPIK 1.4

Bab 2: Kedudukan

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
2.1 Kedudukan Relatif TOPIK 2.1 FS TOPIK 2.1
2.2 Latitud dan Longitud TOPIK 2.2 FS TOPIK 2.2

Bab 3: Peta Lakar

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
3.1 Ciri-ciri Peta Lakar TOPIK 3.1 FS TOPIK 3.1
3.2 Simbol-simbol dalam Peta Lakar TOPIK 3.2 FS TOPIK 3.2
3.3 Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya TOPIK 3.3 FS TOPIK 3.3
3.4 Langkah-langkah Melukis Peta Lakar TOPIK 3.4 FS TOPIK 3.4

Bab 4: Lakaran Peta Malaysia

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
4.1 Kedudukan Negeri-negeri Di Malaysia TOPIK 4.1 FS TOPIK 4.1
4.2 Kedudukan Ibu Negeri, Ibu Negara dan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia TOPIK 4.2 FS TOPIK 4.2

Bab 5: Bumi

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
5.1 Sistem Fizikal Bumi TOPIK 5.1 FS TOPIK 5.1
5.2 Struktur Bumi TOPIK 5.2 FS TOPIK 5.2
5.3 Benua, Lautan, Laut Utama dan Selat TOPIK 5.3 FS TOPIK 5.3
5.4 Kesan Pergerakan Kerak Bumi TOPIK 5.4 FS TOPIK 5.4

Bab 6: Bentuk Muka Bumi

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
6.1 Bentuk Muka Bumi Di Malaysia TOPIK 6.1 FS TOPIK 6.1
6.2 Lokasi Pelbagai Bentuk Muka Bumi Di Malaysia TOPIK 6.2 FS TOPIK 6.2
6.3 Kepentingan Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia TOPIK 6.3 FS TOPIK 6.3

Bab 7: Saliran

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
7.1 Pandang Darat Fizikal Peringkat Aliran Sungai TOPIK 7.1 FS TOPIK 7.1
7.2 Sungai dan tasik Utama di Malaysia TOPIK 7.2 FS TOPIK 7.2
7.3 Kepentingan Sungai dan Tasik di Malaysia TOPIK 7.3 FS TOPIK 7.3

Bab 8: Penduduk Di Malaysia

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
8.1 Taburan Penduduk di Malaysia TOPIK 8.1 FS TOPIK 8.1
8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taburan Penduduk Malaysia TOPIK 8.2 FS TOPIK 8.2

Bab 9: Petempatan Di Malaysia

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
9.1 Jenis-jenis Petempatan di Malaysia  TOPIK 9.1 FS TOPIK 9.1
9.2 Pola Petempatan Bandar dan Luar Bandar TOPIK 9.2 FS TOPIK 9.2
9.3 Fungsi Petempatan Bandar dan Luar Bandar TOPIK 9.3 FS TOPIK 9.3

Bab 10: Bentuk Muka Bumi Dan Saliran Di Asia Tenggara

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
10.1 Negara-negara di Asia Tenggara  TOPIK 10.1 FS TOPIK 10.1
10.2 Bentuk Muka Bumi di Asia Tenggara TOPIK 10.2 FS TOPIK 10.2
10.3 Sungai dan Tasik Utama di Asia Tenggara TOPIK 10.3 FS TOPIK 10.3

Bab 11: Penduduk Dan Petempatan Di Asia Tenggara

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
11.1 Taburan Penduduk di Asia Tenggara TOPIK 11.1 FS TOPIK 11.1
11.2 Fungsi-fungsi Petempatan Bandar Utama di Asia Tenggara TOPIK 11.2 FS TOPIK 11.2

Bab 12: Sisa Domestik

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
12.1 Jenis-jenis Sumber Air TOPIK 12.1 FS TOPIK 12.1
12.2 Punca Krisis Air di Malaysia TOPIK 12.2 FS TOPIK 12.2
12.3 Kesan Krisis Air di Malaysia TOPIK 12.3 FS TOPIK 12.3
12.4 Langkah Mengurangkan Kesan Krisis Air TOPIK 12.4 FS TOPIK 12.4

Bab 13: Sumber Air

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
13.1 Jenis-jenis Sisa Domestik TOPIK 13.1 FS TOPIK 13.1
13.2 Sisa-sisa Domestik di Malaysia TOPIK 13.2 FS TOPIK 13.2
13.3 Kesan-kesan Pembuangan Sisa Domestik di Malaysia TOPIK 13.3 FS TOPIK 13.3
13.4 Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pembuangan Sisa Domestik  TOPIK 13.4 FS TOPIK 13.4