Terakhir Dikemaskini Pada

15 March 2023 08:25:43 PMHIT COUNTERLatihan KSSM Geografi Tingkatan 2

15 March 2023 08:25:43 PM by Augustine Towonsing

Berikut adalah  pautan Latihan Online untuk Geografi KSSM Tingkatan 2. Pautan kuiz akan membawa anda terus pada soalan kuiz. Sebaik sahaja anda telah menjawab soalan kuiz, anda boleh download sijil menerusi pautan sijil.

Latihan Geografi Tingkatan 2

Bab 1:Skala Dan Jarak

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
1.1 Skala V TOPIK 1.1 FS TOPIK 1.1
1.2 Jarak V TOPIK 1.2 FS TOPIK 1.2
1.3 Menentukan Jarak Sebenar Menggunakan Skala V TOPIK 1.3 FS TOPIK 1.3
1.4 Menentukan Jarak Sebenar Berpandukan Skala pada Peta V TOPIK 1.4 FS TOPIK 1.4

Bab 2: Peta Topografi

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
2.1 Maksud Peta Topografi V TOPIK 2.1 FS TOPIK 2.1
2.2 Garisan Timuran dan Garisan Utaraan V TOPIK 2.2 FS TOPIK 2.2
2.3 Rujukan Grid V TOPIK 2.3 FS TOPIK 2.3
2.4 Ciri Pandang Darat Fizikal dan Ciri Pandang Darat Budaya V TOPIK 2.4 FS TOPIK 2.4
2.5 Mentafsir Peta Topografi V TOPIK 2.5 FS TOPIK 2.5

Bab 3: Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca Dan Iklim

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
3.1 Pergerakan Bumi V TOPIK 3.1 FS TOPIK 3.1
3.2 Putaran Bumi V TOPIK 3.2 FS TOPIK 3.2
3.3 Peredaran Bumi V TOPIK 3.3 FS TOPIK 3.3

Bab 4: Cuaca Dan Iklim Di Malaysia

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
4.1 Jenis dan Ciri Iklim di Malaysia V TOPIK 4.1 FS TOPIK 4.1
4.2 Pengaruh Cuaca dan Iklim terhadap Kegiatan Manusia di Malaysia V TOPIK 4.2 FS TOPIK 4.2
4.3 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Cuaca dan Iklim di Malaysia V TOPIK 4.3 FS TOPIK 4.3
4.4 Perubahan Cuaca dan Iklim di Malaysia V TOPIK 4.4 FS TOPIK 4.4

Bab 5: Pengangkutan Di Malaysia

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
5.1 Pengangkutan Darat di Malaysia V TOPIK 5.1 FS TOPIK 5.1
5.2 Pengangkutan Udara dan Air di Malaysia V TOPIK 5.2 FS TOPIK 5.2
5.3 Pengangkutan Sektor Awam di Malaysia V TOPIK 5.3 FS TOPIK 5.3
5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jaringan Pengangkutan di Malaysia V TOPIK 5.4 FS TOPIK 5.4
5.5 Kepentingan Pengangkutan Darat, Udara dan Air di Malaysia V TOPIK 5.5 FS TOPIK 5.5
5.6 Kepentingan Pengangkutan Awam di Malaysia V TOPIK 5.5 FS TOPIK 5.6
5.7 Amalan Pengangkutan Lestari V TOPIK 5.7 FS TOPIK 5.7

Bab 6: Telekomunikasi Di Malaysia

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
6.1 Alat Telekomunikasi di Malaysia V TOPIK 6.1 FS TOPIK 6.1
6.2 Kemajuan Alat Telekomunikasi di Malaysia V TOPIK 6.2 FS TOPIK 6.2
6.3 Kepentingan Telekomunikasi di Malaysia V TOPIK 6.3 FS TOPIK 6.3
6.4 Kesan Telekomunikasi terhadap Pembangunan Negara V TOPIK 6.4 FS TOPIK 6.4
6.5 Penggunaan Alat Telekomunikasi Secara Beretika V TOPIK 6.5 FS TOPIK 6.5

Bab 7: Kepelbagaian Iklim Dan Pengaruh Terhadap Kegiatan Manusia di Asia

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
7.1 Kepelbagaian Iklim di Asia V TOPIK 7.1 FS TOPIK 7.1
7.2 Ciri Iklim Mengikut Zon di Asia V TOPIK 7.2 FS TOPIK 7.2
7.3 Zon Iklim Sejuk V TOPIK 7.3 FS TOPIK 7.3
7.4 Zon Iklim Sejuk Sederhana V TOPIK 7.4 FS TOPIK 7.4
7.5 Zon Iklim Panas Sederhana V TOPIK 7.5 FS TOPIK 7.5
7.6 Zon Iklim Panas V TOPIK 7.6 FS TOPIK 7.6

Bab 8: Jenis Dan Kemajuan Pengangkutan Di Asia

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
8.1 Jenis Pengangkutan di Asia V TOPIK 8.1 FS TOPIK 8.1
8.2 Kemajuan Pengangkutan di Asia V TOPIK 8.2 FS TOPIK 8.2
8.3 Kesan Pengangkutan terhadap Masyarakat, Ekonomi dan Alam Sekitar di Asia. V TOPIK 8.3 FS TOPIK 8.3

Bab 9: Pemanasan Global

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
9.1 Maksud Pemanasan Global V TOPIK 9.1 FS TOPIK 9.1
9.2 Faktor-faktor Pemanasan Global V TOPIK 9.2 FS TOPIK 9.2
9.3 Kesan-kesan Pemanasan Global V TOPIK 9.3 FS TOPIK 9.3
9.4 Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pemanasan Global V TOPIK 9.4 FS TOPIK 9.4

Bab 10: Teknologi Hijau

TOPIK SUB TAJUK PAUTAN KUIZ FOLDER SIJIL
10.1 Konsep Teknologi Hijau V TOPIK 10.1 FS TOPIK 10.1
10.2 Ciri-ciri Produk Teknologi Hijau V TOPIK 10.2 FS TOPIK 10.2
10.3 Contoh Produk Teknologi Hijau V TOPIK 10.3 FS TOPIK 10.3
10.4 Kepentingan Teknologi Hijau V TOPIK 10.4 FS TOPIK 10.4
10.5 Amalan Berkongsepkan Teknologi Hijau  V TOPIK 10.5 FS TOPIK 10.5